News


Kokoomukselta aloite Koveron ongelmaristeykseen

25.06.2012

Lapuan Kokoomuksen valtuustoryhmä on jo pitkään kiinnittänyt huomiota liikennemäärien kasvuun valtatie 19:sta. Olemme esittäneet tielle mm tien rakentamista nelikaistaiseksi Lapuan ja Seinäjoen välillä sekä vaihtuvia nopeusrajoituksia. Liikenne ei suju, eikä liikennöinti ole mitenkään turvallista.

 

Tämän johdosta Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujumisen vuoksi ns Koveron risteys toteutettaisiin mahdollisimman pikaisesti. Kaupungin on selvitettävä ELY-keskuksen kanssa eri mahdollisuudet ongelman ratkaisemiseksi. On selvitettävä nk elinkaarimallin toteutusmahdollisuus sekä kiertoliittymän rakentamismahdollisuus, mikäli eritasoristeykseen eivät rahat riitä.

 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi viime maanantain kokouksessaan liikennepoliittiseen selontekoon kiertoliittymäehdotuksen.  Back
 
 


Uutiset
25.05.2014
25.05.2014
16.05.2013
12.04.2013
14.08.2012
14.04.2011
15.04.2010
27.05.2009


 
 
powered by WolfUpper CMS v2.0 | Login