News


Metsästyksen ja luonnonsuojelun tarpeeton vastakkainasettelu

14.07.2012

Uusi luonnonsuojelulaki mahdollistaa ympäristöviranomaisten aiempaa helpommin muuttaa valtion omistamia alueita (mm natura-alueet) luonnonsuojelualueiksi, joilla metsästys on kielletty.

 

Suomessa on luonnonsuojelua toteutettu usein täydellisen metsästyskiellon kautta, mutta näin ei tarvitsisi olla.  Metsästys ja muut luonnossa tapahtuvat harrastustoiminnat voidaan sovittaa hyvin yhteen, kuten tälläkin hetkellä tapahtuu.

 

Täydellinen metsästyskielto luonnonsuojelualueilla olisi huono asia maan- ja metsänomistajille sekä myös monille suojeltaville eläimille.

 

Metsästys ja riistanhoito voivat olla merkittävä tekijä suojelualueen hoidossa. Mikäli metsästys on sallittua suojelualueella, voivat metsästäjät löytää kiinnostuksen osallistua niiden hoitamiseen, mm vieraslajeja pyytämällä, luonnonhoitotalkoilla, riistaeläinten laskennoilla tai alueen valvonnalla.

 

Tasapuolinen ja kiihkoton suhtautuminen niin suojeluun kuin metsästykseen on kaikkien etu. Myös päätöksenteossa tulee olla tasapuoliset vaikutusmahdollisuudet. Luonnonsuojelupiirillä on edustus MYR:ssä (Maakunnan yhteistyöryhmä), mutta metsästäjien edustus puuttuu.

 

Etelä-Pohjanmaan liitossa asiasta on keskusteltu ja toiveissa on, että jatkossa tilanne korjaantuu.

 

Kai Pöntinen, Lapua

Maakuntahallituksen vpj

Riistaneuvoston jäsen  Back
 
 


Uutiset
25.05.2014
25.05.2014
16.05.2013
12.04.2013
14.08.2012
14.04.2011
15.04.2010
27.05.2009


 
 
powered by WolfUpper CMS v2.0 | Login